2 Ocak 2017 Pazartesi

Bazilika nedir, mimarinin özellikleri

Bazilika nedir? Bu tekniğin gelişiminde Hristiyanlığın etkileri. Bazilika tipleri nelerdir... Bazilika ile kilise arasındaki fark nedir?

Bazilika, kelime anlamı olarak; Şahane, yüce anlamlarına gelir. Bir mimari tekniktir. Kilise, Kral sarayı, Roma kamu binası. İngilizcesi Basilicadır. Bazilika, dikdörtgen olarak inşaa edilmiş salonlara denir. Bu mimari tipi bir çok yapıda kullanıldığı görülür. Kral sarayları, kilise ve Roma mahkemeleri vb. gibi mimarilerde kullanılmıştır.


Erken Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan, ortada yüksek, yanlarda daha alçak şekilde iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde, galerili veya galerisiz Papa tarafından yetkilendirilen törenlerde kullanılmak için kullanılan büyük kiliseye denir. Bu mimariye örnek olarak Ayasofya'yı ve Hagia Eirene (Aya İrini'yi) örnek gösterebiliriz. Aynı zamanda dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesine denir.

Bazilika mimarisinin gelişimi, MS. 324 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in din değiştirerek Hristiyanlığı kabul etmesi sonucu dine katılım hızlı bir şekilde arttı. Bu artış sonucu daha büyük yerlere ihtiyaç başladı. Bazilika mimarisinin gelişimi de bu dönemde oldu. Zaman içinde hiç bir özelliği olmayan dini mekanların zaman içinde bazilika plan tipi ile daha büyük ve gösterişli hale getirildi. Tabiki bunun sonucu olarak da bazı önem verilen yerler buraya taşınmaya başlandı. Bazilika mimarisinin gelişimi ile planda ölçü birimi gelişti. Genellikle transept kare tarzı uygulanmaya başlandı. Transept karesinin ölçülerine - bazen küçük sapmalarla - koronun, transept kollarının, naos (orta nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bu şaşalı yapılar sonucu dini törenler burda yapılır oldu. Roma mahkemeleri burda karar vermeye başladı. Bazilikal plan tipi Gotik Sanat döneminde en üst noktaya gelmiştir. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde, Doğu Roma İmparatorluğu’nun antik kentlerinde bolca bazilika örneğine sıkça rastlanır.

Bazilika ile kilise arasındaki fark nedir?
Kilise nedir: Hıristiyan mabetlerine verilen addır. Kiliseler çoğunlukla haç planlı şekilde yapılır. Oturma sıraları vardır. Rahibin ayini yönettiği mihrap bölümü bulunur.
Bazilika nedir: Bir mimari tekniği olması nedeniyle, Bazilika ile yapılan kiliselerin diğerlerinden farklı yönleri vardır. Herşeyden önce haç planı kullanılmaz. En önemli fark budur. Diğer farklar ise, Ortada uzun ve yüksek bir koridor, iki yanda daha alçak iki koridor vardır. Kubbe kullanılmaz ve yumarta şeklini andırır.

Bazilika tipleri: Merkezi Plan Tipli Bazilikalar, Kubbeli Bazilikalar, Haç Vari Plan Tipli Bazilikalar, Yunan Haçı Plan Tipli Bazilikalar, Mix Plan Tipli Bazilikalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SULTANAHMET HAKKINDA EN SON GİRİLEN YAZILAR