18 Aralık 2016 Pazar

Topkapı Sarayı Babüsselam

Babüsselam (Ortakapı) nedir; Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısına denir. Babüsselam'ın diğer adı Ortakapıdır. Fatih Sultan Mehmed Han, Topkapı Sarayı ile birlikte 15. yüzyılda (1468'de) yapılmıştır. Babüselam kapısı, bugünkü Topkapı Sarayı Müzesinin giriş kapısıdır.

Babüsselam kapısının önemi;
Padişah makamının başladığı yerdir. Bu yüzden padişah buradan at üzerinde giriş yapar ve herkes at üstünden inmek zorundaydı. Padişahın makamı bu kapıdan başladığı için sadece sultan at üstünde makamına doğru ilerlerdi. Tüm yöneticilerin (sadrazam, vezir v.b.) burdan sonra yetkileri sona ererdi. Hiçkimse elini kolunu sallayarak içeriye giremezdi. Ancak kurallar nezninde buradan giriş yapılabilirdi. Suçlu devlet adamları ve sürgün edilecek olanlar ferman verilenedek burada hapis yatarlardı.

Babüsselam kapısının yapım özellikleri;
Topkapı Sarayı'nın önemli bölümlerinden olan Babüsselam çok ihtişamlı bir yapı değildi. Sade bir görüntüsü vardı. Kesme taştan, geniş kemerli portal tonozu, yan nişleri ile klasik Osmanlı mimarisinin sade ve çarpıcı bir örneğidir. Giriş kapısı olarak kulanılırdı. Sağına ve soluna Kanuni Sultan Süleyman Han tarfından, iki kule eklemiştir. Bu kuleler 15 yüzyıl Avrupa yapılarını andırır. Üzerinde Kelime-i Tevhid ve altında da Sultan II. Mahmud Tuğrası bulunuyor. II. Avluya bakan yönünde rokoko üslubu ile yapımış, dekore edilmiş revak vardır. Kapının sağında konferans ve geçici sergi salonu, solunda müze çıkışı vardır. Babüsselam ın biri dışa, öteki iç avluya açılan iki büyük kapısı arasındaki bölümüne “kapıarası” denirdi. Demir kapı 1524 yılında İsa bin Mehmed tarafından yapılmıştır.

Kapının korunması; 
Babüsselam'ı Kapıcıbaşı Ağanın yekisinde bulunuyordu. Burayı “Bevvaban-ı Dergah-ı Ali” denilen kapıcıların koruması altındaydı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SULTANAHMET HAKKINDA EN SON GİRİLEN YAZILAR