6 Mart 2017 Pazartesi

Faşizm


Faşizm, radikal, katı kuralları olan, otoriter, milliyetçilik diye adlandırılır. Sağ eğilim gösterir. Sol eğilimli olan Liberalizm, marksizm ve anarşizme karşı çıkar. Faşizm, 20. yüzyılın başlarında, İtalya’da görümeye başlanmıştır. Daha sonra burdan tüm Avrupaya yayılmıştır.

Faşizm nedir?
Tarihçiler ve siyaset bilimciler faşizmi anlamaya uzun zamandır uğraşıyorlar. Gözlemleri üzerinde ortaya bir sonuç koymaya çalışıyorlar. Tek bir anlam ortaya koyamasalarda üç anlam üzerinde anlatmaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar.

Faşizmin tanımı


1- Fasişt olumsuz bakış açısı: Anti-liberalizm, anti-komünizm ve muhafazakarlık karşıtı...
2- Sosyal ilişkileri, kültürü, iyi bir ekonomi: Bu hedeflere ulaşmak için desteklenmesi gerekenler; kitlesel seferberlik, şiddetin olumlu yönlerini siyasi açıdan kullanmak ve bunları yaparken sembollerden faydalanmak.
3- Tarfaftar toplamak için hedef: Solcuların desteklediği anarşizm, kominizm, parlamenter liberalizm tezlerini çürüterek karşı çıkarlar. Sağ görüşü heflerini koyarlar.

Faşizmi, Roger Griffin (İngiltere’nin Oxford Brookes Üniversitesi’nde modern tarih ve siyasal kuramcı profesörüdür): Çeşitli permütasyonlarında mitsel çekirdeği popülist aşırı milliyetçiliğin palingenetik bir biçimi olan siyasal ideolojinin bir türü diyerek açıklıyor. Kurulan düzenin çöktüğünü ve hakim hegemonyayı fethederek, ülkenin çöküşünden toplumun yeniden doğmasını, ulus ve kürtürel devlet olması gerektiği görüşünde olduklarını anlatıyor.

Roger Griffin faşizmi, 3'e ayırıyor. 

1- Doğması,
2- Aşırı milliyetçilik,
3- Çöküşü
diyerek tarihsel bir kronoloji sunuyor.

Robert Paxton, faşizmi: Siyasi bir davranış biçimi olarak adlandırıyor.
Umberto Eco, Kevin Passmore, John Weiss, Ian Adams, ve Moyra Grant ise ırkçılık olarak adlandırıyor.
Macar-Amerikan tarihçi ve Holokost ise kısaca faşizmin olmadığını savunuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SULTANAHMET HAKKINDA EN SON GİRİLEN YAZILAR