19 Şubat 2017 Pazar

Arz odası (Arz Divanhanesi) (makam-ı muallâ)

Topkapı Sarayı Arz Odası (Arz Dîvanhanesi) (makam-ı muallâ) nedir? Arz odası hangi amaçla kullanılırdı. Topkapı Sarayı'nda nerededir? Arz Odası Mimarisi hakkında bilgi. 

Arz Odası nedir?
Topkapı Sarayı Arz Odası (Arz Dîvanhanesi) (makam-ı muallâ), Divan-ı Hümâyun'un (devlet işlerinin görüşülüp karar verdiği kurula denir) karar odasına denir. Arz Odası'nda bir araya gelen kurul devlet yönetimiyle ilgili konularda karar alırlar. Arz Odası'nda yabancı devlet adamları karşılanır, gerekli görüşmeler gerçekleşir ve Vezir-i azam tarafından imparatora bilgiler arz edilir.

Arz günleri nelerdir?
Arz günleri, Osmanlı'da pazar ve salı günleridir. Sultana bu arzlar ikindi vaktinden sonra gerçekleşir. Arz Odası (Arz Dîvanhanesi) (makam-ı muallâ), sefere çıkacak olan komutanlar burada Sancak-ı Şerif’i teslim ederlerdi.

Arz Odası mimarisi

Arz Odası mimarisi, köşk mimarisi şeklindedir. Bu köşk üslubunda olan Arz Odası'nda, bir taht odası bulunur. Odanın yanında abdest almaya yer bulunur. Arz Odası tonozlu (kemerlerin bir araya gelmesiyle, tavan örtüsü olarak işlev gören yapı yeklinde oluşturulan mimari tarzıdır) mimari şeklinde yapılmıştır. Odanın içinde; ocak yaşmağı, kubbe ve duvarda çiniler, kapı ve pencerelerin bağa ve sedef işli ahşap kanatları bulunuyordu.

Odada bulanan taht; Kanunî Sultan Süleyman zamanında mücevher bezemeli, lake, tavanda bitkisel motiflerin arasına güç sembolü olan ejder ve simurg mücadelesi ile süsleme yapılmıştır. Daha önce bu taht daha sade şekilde süslenmiştir.

Arz Odası Kapılar: Ön bölümde iki, arka bölümde bir kapısı bulunan yapıya sultan arka kapıdan giriş yapacak şekilde tasarlanmıştır. Öndeki bulunan sağdaki kapıdan, devlet erkanı ve elçiler kullanır. Soldaki kapıdan Pişkeş (hediye kapısı) ise getirilen hediyeler gösterilir. Pişkeş kapısında Sultan II. Mahmud hattı ile yazılmış bir kitabe bulunur.

Arz Odası yangınınından (1856) sonra, günümüze sadece ampir ve neoklasik dekorasyonuyla bilinir.

Arz odası nerede?
Sultanahmet Topkapı Sarayı'ndaki Arz Odası, Bâbüssaade’nin tam karşısında, 3. avluya hemen giriştedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SULTANAHMET HAKKINDA EN SON GİRİLEN YAZILAR