1 Şubat 2017 Çarşamba

Camii bölümleri nelerdir?

Camii bölümleri, büyüklüklüklerine veya küçüklüğüne göre değişiklik gösterir. İbadet edenlerin ihtiyacına göre de değişiklik gösterir. Küçük bir köydeki camii ihtiyacı ile İstanbul'da Sultanahmet'te bulunanların camii ihtiyacı farklı olacaktır. Aynı zamanda semtte yaşayanların dindarlıklarıyla da doğru orantılı olarak değişir. Bir örnek vermek gerekirse, Sultanahmet Camii'ni düşünün, burda medrese, şifahane, Dar-ül Kurra, Sıbyan Mektebi gibi ihtiyaç karşınıda yapılmış olun bir çok bölüm bulunmaktadır. Ama biz aşağıda genel görünüşüyle Sultanahmet Camii'nde bulunan bölümlerini size tarif etmeye çalışacağız.

Pencere: Camiinin ayadınlatılmasında kullanılan pencereler, kubbede ve duvarlarda iki-üç sıra olarak yapılmıştır. Alttakiler düz atkılı ve düz camlı, üsttekiler kemerli ve renkli işlemeli camlıdır. Bu pencereler belli bir düzende yapılır. Yani mimar camiye istendiği kadar ışığın gelmesi hedefler. Sultanahmet Camii'nde 260 pencere bulunur. Bu pencerelerden ölçülü bir şekilde aydınlatma yapılarak ibadet edenlerin rahatsız olması veya karanlık bir ortamda göz gözü görmez bir şekilde namaz kılınması istenmemektedir. Bu şekilde pencereler ölçülü yapılmıştır.

Mihrap: İmamın ait olan yer. Namazda imamın durduğu yerdir. Mihrap çıkıntılıdır. Sultanahmet Camisi'nin mihrabının yanında bir resim gibi bir şey bulunur. Bu daha önce Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ayak izi bulunuyordu. Ama daha sonra geriy yollanması gerekti. Bu yüzden budası boş bırakıldı.

Duvarlar: Kerpiç, tuğla, kaba yontmataş, tuğla hatıllı taş duvar, kesmetaştan yapılmıştır. Duvarlardaki pencere ve kapı kemerleri ve atkılarındaki duvara ayaklama denir. Dış duvar kaplaması mermerden yapılmıştır. Sultanahmet Camii iç duvar kaplaması ise çinidir. Duvar üstleri ise üçgen veya değirmidir.

Minber: İmamın özellikle Cuma günü çıkıp cami cematına hitap ettiği yerdir. İmamın hutbe okumak için mihrabın sağında bulunan yere çıkar. Minberden ceaate hitap eder.

Kürsü: Burda görevli kimsenin vaaz yerdir. Özellikle namazdan önce kürsüden cemaate vaaz edilir.Muvakkithane: Muvakkit, güneş saatiyle ezan saatlerini ayarlamakta kullanılan bölüm. Sultanahmet Camii'nde dış avluda bulunur. Camiin dışına çıktığınızda yanındaki bina vakit tayini için kullanılan binadır.


Minare: Camilerde müezzinin çıkıp ezan okuduğu yere denir.

Şerefe: Minare gövdesine inşaa edilen ve müezzinin ezan okuduğu yere, yani minarenin balkonuna şerefe denir.

Mahya: İki minare arasına gerilen iplere asılan ışıklar ile yazılmış yazılara denir.


Hünkar Mahfeli: Selatin camilerinde (yani büyük camilerden bahsedilir) padişahların, sultanların namaz kıldığı yere denir.

Müezzin Mahfili: Müezzinlerin, bir araya gelip, zikir, dua, sohbet, dertleşme, bilgi paylaşımı, namaz kılmaları için yapılmış etrafı kapalı alandır.

Son Cemaat Yeri: Namazın ilk vaktine yetişemeyenler düşünülerek oluşturulmuş bölüm. Geç kalanların yeri desek yanlış olmaz.


Hazire: Camiyi yaptıran kişi veya kişilerin, ailesinin veya devlet erkanının lahitlerinin bulunduğu yere hazire denir.

Mahfil: Parmaklıkla ayrılmış yüksek yere mahfil denir.

Şadırvan: Abdest alma yeridir. Namaz kılmak isteyen kişi şadırvandan abdestini alır ve camiye namaza gidir. Şadırvanda elbise askıları, oturma sehpaları, musluklar, takunyalar, su haznesi ve pis suların aktığı giderden oluşur.


Gasilhane: Bu bölüm her camide bulunmaz. Gasilhanede meftalar yıkanır. Ortasında teneşir tahtası bulunur. 

Kitabe: Cami ana kapısı üzerinde duran levhadır. Bu levhada caminin tarihi ve mimarı hakkında bilgi verilir.

Vaiz: Ders veren, nasihat eden kürsüden cemaate hitap eden eğitimli kişidir.

Kubbe: Camilerin damı olarak da adlandırabiliriz.

Musalla taşı: Camilerde cenazelerin üzerine konuduğu cenaze namazının kıldırıldığı taşa musalla taşı denir.
Bunların yanında; İmam odası, avlu, ayakkabılık, tuvalet, hat, sütun, merdiven, türbe gibi bölümlerden oluşur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SULTANAHMET HAKKINDA EN SON GİRİLEN YAZILAR