6 Şubat 2017 Pazartesi

1. Ahmed kimdir? Hayatı

1. AHMED KİMDİR - HAYATI - 1. Ahmed, 14. Osmanlı padişahıdır. 93. islam halifesidir. Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa’da dünyaya geldi. 4 çocuğun sonuncusudur. Abilerinin isimleri Selim, Cihangir ve Mahmud'dur. İki abisinin vefatı ve üçüncüsünün de öldürülmesiyle tahtın varisi oldu. 14 yaşında tahta geçti. Yaklaşık olarak 14 yıl tahtta kalmıştır. 22 Kasım 1617 gecesi, 27 yaşında tifüs hastalığından vefat etti. Babası III. Mehmed gibi erken tahta geçmiş ve erken vefat etmiştir. Bu ilginç bir tesadüftür. Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi. Babası III. Mehmed'in vefatıyla tahtı devralmıştır. Annesi Handan Sultan’dır. Osmanlı tarihinde erken vefat eden ama Osmanlı tarihine etki edecek kararlara imza atan bir sultandır. Annesi 1. Ahmed'i dindar birisi olarak yeteştirmiştir. Dikkat çeken özelliklerinden biri de Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e çok bağlı bir yapısı olmasıdır.  En genç tahta çıkan padişahlardan biridir. 21Aralık 1603'de tahta çıkmış, 93. İslam halifesidir.1. Ahmed'in fiziksel özellekleri
1. Ahmed, güçlü kuvvetli ve boylu poslu bir yapıya sahiptir. Heybetli bir görüntüye sahip olan sultan yüzü dolgun ve şişmanlığa eğilimi bir yapısı vardı. Büyük bir göz yapısına sahip olan 1. Ahmed'in gözleri en dikkat çekci özelliğidir. Bu göz yapısı en güzel göz kabul edilir. Bir başka özelliği ise solgun ve durgun bir ifadesi olmasıdır. Üst dudağında bir tutam seyrek kıl, çenesinde de daha seyrek koyu renkte kıllar vardır. İmparatorluğun genişliği gibi heybetlidir. Atletik bir bedene sahiptir. Peygamberine bağlılığı o kadar hat safhadaki, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayağını temsil eden bir figürü mücevher olarak yaptırıp, sarığının sorgucu olarak bereketlenmek için taşıyordu. 1. Ahmed, vefat ettikten sonra caminin dış avlusunun kuzeydoğu köşesinde bulunan türbeye defnedilmiştir.

Küçük yaşta padişah olduğu için sünneti padişahlığı zamanına denk gelmiştir.

1. Ahmed'den sonraki padişah kimdir?
Sultan 1. Ahmed'den sonraki padişah; Şehzade Mustafa'dır. Halime Sultan’ın oğlu olan Sultan Mustafa 2 yıl gibi kısa bir süre tahtta kaldı. 

1. Ahmed'in padişahlı zamanında yaptığı icraatları, önemli olayları
- 1. Ahmed, Osmanlı tarine etki etmiştir. Veliaht sistemini değiştirmiştir. 1. Ahmed'den sonra artık ailenin en büyük erkek çocuğu tahta geçmeye başlamıştır.

- 1609-1616 yılları arasında 7 yılda Sultanahmet Camii yapımı; Camiyi Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa yapmıştır. 6 minareli, 16 şerefeli Sultanahmet Camii'ni 9 Haziran 1617'de ibadete baylanmıştır.

- Şehzadebaşı Kuyucu Murat Paşa Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Camii, Elmalı Ömer Paşa Camii yapımı.

- Saltanatı sırasında bir çok anlaşmalara imza atmıştır. Bir çok beyliği Osmanlıya bağlayarak toprakları büyütmüştür. Bunlardan büyüklerinden olan Ramazanoğulları Beyliği,'ni Osmanlıya tabi etmiştir.

- Daha öncede ayaklanma çıkartan Bozoklu Celal için önlemler aldı. Celali isyanları olarak anılan bu isyanlar, Sadrazam Kuyucu Murat Paşa’nın ısrarlı ve sert politikaları sonunda Celali İsyanları tüm zorluklara rağmen bastırıldı. İlerleyen zamanda tekrar isyanlar çıktı. Tavil Ahmed, Canboladoğlu, Kalenderoğlu ve Deli Hasan ayaklanmaları bilinen en önemli isyanlardır.

I. Ahmed sultanlığı sırasında gerçekleşen önemli olaylar

 • 1590- Şehzade Ahmet’in doğumu (18 Nisan)
 • 1603- I. Ahmedin tahta geçmesi (21 Aralık)
 • 1604- Peşenin alınması, Estergonun kuşatılması
 • 1605- Ciğerdelen, Vişegrat, Tepedelen ve Estergon kalelerinin fethi,                            
 •           Cağaloğlu Sinan paşaların safevilere yenilmesi
 • 1606- Canbulatoğlu isyanı, Avusturya ile Zitvatorok barış anlaşması.                              
 •            Kuyucu Murat Paşanın veziri azam olması.
 • 1607- Kuyucu Murat paşanın Celali isyanlarına karşı başarılı harekâtı.
 • 1608- Asi Kalenderoğlunun Alaca çayırda bozguna uğraması
 • 1609- Sultanahmet Camiinin temel atma merasimi
 • 1610- Osmanlı ve sefevi ordularının Acı çay kıyılarında beş gün karşılıklı           
 •           Beklemeleri ve barış için gizli görüşmeler.
 • 1612- Osmanlı safevi barış anlaşması (20 kasım)
 • 1613- Bütün Osmanlı ülkesinde içki yasağı ilan edilmesi
 • 1614- Donanmanın Trablusgarbe gitmesi ve Asi Sefer dayının ortadan                   
 •           kaldırılması, Don kazaklarının Sinop’a baskın yapmaları
 • 1616- Erivanın kuşatılması.
 • 1617- Sultanahmet Caminin açılış merasimi, Osmanlı Lehistan barışı,                            
 •            Sultan I. Ahmet’in ölümü (22 Kasım)


1. Ahmed'in eşleri ve çocuklarının isimleri ve doğum ve ölüm tarihleri; 
- Mahfiruz Hatice Sultan, II. Osman’in annesidir.
- Mahpeyker Kösem Sultan, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Sultan, Hanzade Sultan, Şehzade Süleyman, IV. Murad, Şehzade Kasım ve I.İbrahim’in annesidir.
- Fatma Sultan, Şehzade Cihangir, Şehzade Hasan ve Abide Sultan’ın annesidir.

Erkek Çocukları;
 • II. Osman (3 Kasım 1604 - 20 Mayıs 1622)
 • Şehzade Mehmed (8 Mart 1605 - 12 Ocak 1621) - II. Osman tarafından idam edildi.
 • Şehzade cihangir (1609 - ?)
 • Şehzade Süleyman (1610 - 27 Temmuz 1635) - IV. Murad tarafından idam edildi.
 • Şehzade Selim (1611 - 1611)
 • IV. Murad (27 Temmuz 1612 - 8 Şubat 1640)
 • Şehzade HASAN (1612 - ?)
 • Şehzade Bayezid (1612 - 27 Temmuz 1635) - IV. Murad tarafından idam edildi.
 • Şehzade Orhan
 • Şehzade Hüseyin (1613 - 1617)
 • Şehzade Kasım (1614 - 1638)
 • I. İbrahim (5 Kasım 1615 – 18 Ağustos 1648)
Kız Çocukları
 • Ayşe Sultan (1605 - 1657)
 • Fatma Sultan (1606 - 1670)
 • Gevher Sultan (1608 - 1660)
 • Hanzade Sultan (1609 - 23 Eylül 1650)
 • Zahide Sultan (1613 - ?)
 • Esma Sultan (1613 - ?)
 • Hatice Sultan (1613 - ?)
 • Zeynep Sultan (1614 - ?)
 • Atike Sultan (1614 - 1674)
 • Abide Sultan (1618 - 1675) Babası I. Ahmed’in ölümünden sonra doğdu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SULTANAHMET HAKKINDA EN SON GİRİLEN YAZILAR